Advisory Board

I Advisory Board regi er mit fokus på strategiudvikling, forretningsmæssig sparring, implementering, handlekraft, performance og resultater.

Siden 2006 har jeg via min store passion for vækst, udvikling, formidling arbejdet med rådgivning, strategisk sparring og undervisning indenfor områderne:

Strategi, global operationel ledelse, processer, forandringsledelse og innovation for danske og internationale virksomheder.

I en erhvervsmæssig sammenhæng er mit primære fokus på samspillet mellem Advisory Board, direktion og ledere for at sikre en værdiskabende og helhedsorienteret udvikling, uanset om der er tale om strategi- og/eller forandringsprojekter.

Jeg er tosproget opvokset (dansk far og tysk mor). I 2010 har jeg færdiggjort en executive MBA i strategisk ledelse med speciale i strategiimplementering, og året efter en Top Governance i bestyrelse og direktion. Jeg er således certificeret bestyrelsesmedlem og aktiv i hhv. bestyrelsesregi og Advisory Boards.

Senest har jeg afsluttet min anden executive MBA in Business Psychology.

Jeg har de sidste mange år, i forskellige virksomheder og brancher, arbejdet på koncernledelsesniveau med stort internationalt strategisk og operationelt ansvar og resultatskabelse, herunder håndteret P/L op til 700mio kr. og overordnet ledelse af enkelt projekter/entrepriser (MT Højgaard, Promecon) på op til 550mio dkk.

Fra Advisory Board perspektiv og koncernledelsesniveau, er jeg vandt til at udvikle internationale virksomheder fra strategisk og operationelt perspektiv. Jeg har 23+ års international ledelseserfaring indenfor forskellige brancher, herunder bygge og anlæg (MT Højgaard, Promecon, Kosan Crisplant), energi (olie, gas, vind), projekt og service, fødevare, IT, samt procesindustrien.

 

Jeg kan beskrives med følgende ord

 

Mine kompetencer som AdvisoryBoardmedlem

 

Bestyrelseserfaring

 

Advisory Boards  

Medlem Advisory Board The Fat Studio Aps, www.thefatstudio.com siden 2012

 

Publikationer og udgivelser 

Jeg er medforfatter til en ledelses- og strategihåndbog ”Visionær Ledelse” udgivet af Forlaget Andersen

Senest har jeg været sparringspartner og reviewer på bogen STRATEGI MED SUCCES af Jørgen Læggard og Elmer Fly Steensen.

Bogen fokuserer på tre centrale procesrelaterede indsatsområder: 1) Det strategiske lederskab, 2) Formelle strategiprocesser og 3) Organisatoriske læringsprocesser.

Ved at skabe synergi imellem disse områder er det muligt at opnå effektive strategiprocesser.

Børsen skrev d. 23/6 2016 »Strategi med succes er en fremragende lærebog om strategi«

Jyllands-Posten skrev d. 27/8 2016 »Fremragende strategibog«