Lederudvikling

Hjem » Portfolio » Lederudvikling

Project Description

Lederudvikling

Lederuddannelsen henvender sig til såvel nye som mere erfarne ledere, der ønsker at få viden om strategisk og erhvervspsykologisk tidssvarende ledelse, samt opnå personlig autoritet og gennemslagskraft i sit lederskab.

Gennem træning og intens sparring opbygger du stærke lederkompetencer, og udvikler dig som autentisk leder, så du bliver i stand til at træffe bedre beslutninger for dig selv og den organisation, du er en del af. Du lærer teknikkerne bag bevidst differentiering i lederens mangfoldige roller positioneringer.

• Generel ledelse & din ledelsesfilosofi og personlige lederskab
• Strategisk ledelse & implementering af forandringsprocesser
• Ledelse af programmer og transformationer
• Ledelse af dilemmaer og paradokser
• Kommunikation og retorik i ledelse
• Målstyring og resultatledelse KPI (KEy Performance Indicators)
• Adfærdsledelse og måling KBI (Key Behavioral Indicators)

Project Details

Categories: