Project Description

Lederudvikling

Lederuddannelsen henvender sig til såvel nye som mere erfarne ledere, der ønsker at få viden om strategisk og erhvervspsykologisk tidssvarende ledelse, samt opnå personlig autoritet og gennemslagskraft i sit lederskab.

Gennem træning og intens sparring opbygger du stærke lederkompetencer, og udvikler dig som autentisk leder, så du bliver i stand til at træffe bedre beslutninger for dig selv og den organisation, du er en del af. Du lærer teknikkerne bag bevidst differentiering i lederens mangfoldige roller positioneringer.

• Generel ledelse & din ledelsesfilosofi og personlige lederskab
• Strategisk ledelse & implementering af forandringsprocesser
• Ledelse af programmer og transformationer
• Ledelse af dilemmaer og paradokser
• Kommunikation og retorik i ledelse
• Målstyring og resultatledelse KPI (KEy Performance Indicators)
• Adfærdsledelse og måling KBI (Key Behavioral Indicators)