Project Description

Strategi

ASIENTOs strategiske ydelser og services baserer sig på en kombination af høj faglighed og en empirisk pragmatisk tilgang.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte organisation og virksomhed for derved at kombinere de modeller, metoder og instrumenter, som giver mest værdi og mening for kundens projekter.

Vi forstår og anerkender forskelligheden af kunderne og deres mangfoldige positioner, situationer og prioriteringer.

Strategiske discipliner

• Kvalitative og kvantitative analyser af hhv. makro-, meso og mikromiljø
• Den strategiske diagnose og identifikation af strategiske vækstpotentialer
• Cost cutting strategier i turn around processer
• Udvikling af realiserbare virksomheds- og porteføljestrategier
• Udvikling af konkurrencestrategier, forretningsplaner og -modeller
• Planlægning af fusionsprocesser
• Strategisk aktiv sparringspartnere for bestyrelse, direktion og ledelse
• Udvikling og gennemførelse af strategiforløb og forandringer
• Ledelse af programmer og transformationer
• Ledelse af dilemmaer og paradokser
• Kommunikation og retorik i ledelse
• Målstyring og resultatledelse KPI (Key Performance Indicators)
• Adfærdsledelse og måling KBI (Key Behavioral Indicators)
• Realisering af strategier gennem fokus på Must-win Battles og prioriterede handlingsplaner
• Monitorering, sikring og facilitering af løbende opfølgning, forankring og justering af strategiplaner
• Strategisk sparring med og målrettet udvikling af ledelsen
• Strategisk organisationsudvikling og virksomhedspsykologi
• Intern og ekstern kommunikation – kommunikationsscenarier
• Implementering gennem strategisk kompetenceudvikling
• Praktisk orienterede modeller og værktøjer, som understøtter implementeringen
• Personlig planlægning og opfølgning, som styrker din personlige evne til at implementere en strategi