Project Description

Executive Business Coaching

Til ledere, partnere eller virksomhedsejere, som ønsker at blive udfordret i forhold til deres organisation og ledelsesstil eller som har et ønske om at udvikle sig og derigennem opnå bedre resultater, individuelt og organisatorisk.

Business Coaching kan også handle om at have et rum til at drøfte problemstillinger, som kan være svære at få sparring til eller råd om internt i virksomheden eller i faglige netværk.

Form:
Et coachingforløb kan såvel forgå one to one og via virtuelle medier, og består af inividuelle samtaler i et tillidsrum. Der lægges vægt på nærhed, refleksion og læring imellem sessionerne.